Informacje o MKOOpZ

Schemat organizacyjny

Tutaj można znaleźć mandaty Grup Roboczych i Podgrup Roboczych:

  • Grupa Robocza G1 „RDW”
Mandat_G1_pl.pdf54,95 KB 2023.09.12
  • Grupa Robocza G2 „Powódź”
Mandat_G2_pl.pdf53,53 KB 2023.09.12
  • Grupa Robocza G3 „Zanieczyszczenia awaryjne”
Mandat_G3_pl.pdf36,65 KB 2023.09.12
  • Grupa Robocza G5 „Zarządzanie danymi”
Mandat_G5_pl.pdf52,08 KB 2023.09.12
  • Podgrupa Robocza GM „Monitoring”
Mandat_GM_pl.pdf36,64 KB 2023.09.12
  • Podgrupa Robocza GP „Planowanie w gospodarowaniu wodami”
Mandat_GP__pl.pdf131,44 KB 2023.09.12
  • Podgrupa Robocza ad hoc „Górnictwo”
Mandat_Podgrupa_Gornictwo_17_10_2023_pl.pdf95,71 KB 2024.02.05

Ostatnia aktualizacja: 2024.02.06