Zasady użytkowania serwisu WWW

Baza danych MKOOpZ

 

 

Uzyskanie danych z zasobów MKOOpZ jest możliwe poprzez zawarcie porozumienia z MKOOpZ. Warunki użytkowania i udostępniania danych są zawarte w niniejszym dokumencie:

Komisja Europejska rozpoczęła nową kampanią społeczną #WaterWiseEU w celu zachęcenia nas wszystkich do innego spojrzenia na wodę. Woda to bezcenny zasób, bez którego nasza przyszłość nie jest możliwa, dlatego już dziś podejmijmy działania dla ochrony naszego wodnego otoczenia. Zainspirujmy się 12 głównymi hasłami kampanii i zacznijmy zachęcać innych do zmiany podejścia do wody:

 

warunki_uzytkowania_danych_pl.pdf313,90 KB 2020.08.06

 

Głównym celem kampanii #WaterWiseEU jest podniesienie świadomości mieszkańców Unii Europejskiej na temat kluczowych problemów związanych z wodą, zachęcenie ludzi do zapoznania się z rozwiązaniami i pokazanie, w jaki sposób wszyscy możemy podjąć działania. Razem możemy zainspirować zmiany i zapewnić przyszłość, w której woda będzie szanowana, chroniona i dostępna dla wszystkich.

 

Kampania rozpoczęła się od „Zielonego Tygodnia” (Green Week), organizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej i potrwa do jesieni. Przez cały ten czas możemy wziąć udział w wydarzeniach partnerskich organizowanych na terenie całej Wspólnoty, także w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej.

 


Ostatnia aktualizacja: 2017.06.09