Soutěž „Řeka očima dítěte”

Soutěž 2010
„Rzeka w oczach dziecka”

 

 

Dne 31. května 2010 se v sídle Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním konalo zakončení výtvarné soutěže „Rzeka w oczach dziecka”, která byla určena žákům IV. tříd náhodně vybraných základních škol v Dolnoslezském kraji.


Vyhodnocení výtvarných prací provedla porota ve složení:


Předseda:

  • Marcin Moderski

Členové:

  • Monika Moderska
  • Marta Bociarska
  • Aldona Kozar
  • Marzena Kurtz-Drzazga

Při hodnocení prací se porota řídila následujícími kritérii:

  • věcnou správností v souladu s názvem výtvarné soutěže
  • originalitou
  • nápaditostí
  • estetikou vykonané práce

Byly hodnoceny 200 zaslané výtvarné práce. V souladu se zásadami vybrala porota 12 nejlepších prací, které budou využity k vyhotovení reklamních materiálů MKOOpZ. Devítí pracím bylo uděleno čestné uznání. Všichni účastníci, kteří zaslali své výtvarné práce, obdrží knížky.
 

Diplomy a věcné ceny předá žákům ve Vratislavi dne 21. září 2010 vedoucí Sekretariátu MKOOpZ.
 

Porota srdečně děkuje učitelům za to, že se angažovali v práci s dětmi v rámci výtvarné soutěže MKOOpZ a těšíme se na další spolupráci.
 

Níže ukazujeme práce, které byly v soutěži odměněny a jména autorů a název školy, ze které pochází:

Laureáti:


Marcin Ławniczak, Základní Škola Żmigród

 


Klaudia Szulc, Základní Škola Pęgów

 


Katarzyna Łukaszewska, SP Żmigród

 


Michał Basiura, SP Ratowice

 


Aleksandra Gerszendorf, SP Pęgów

 


Aleksandra Kłys, SP Pęgów

 


Mateusz Klucznik, Základní Škola Czernica

 


Karol Cieślawski, Základní Škola Kiełczów

 


Apolonia Miążek, Základní Škola Pęgów

 


Marta Kwiatkowska, Základní Škola Wrocław nr 12

 


Julia Smolnicka, Základní Škola Wrocław nr 12

 


Damian Zielonka, Základní Škola Czernica

 

Čestné uznání:
 

Luiza Kowalska, SP Pęgów

 

Zuzanna Sawicka, SP Kiełczów

 


Dominik Sokołowski, SP Żmigród

 


Klaudia Pawlak, SP Czernica

 


Magda Nowak, SP Żmigród

 


Marcin Hermanowski, SP Kiełczów

 


Mateusz Bajorek, SP Czernica

 


Wiktoria Bednarska, SP Kiełczów

 


Marta Zmitrowicz-Ostrowska, SP Czernica

 

Poslední aktualizace: 2011.09.21