Vítáme na stránkách MKOOpZ

Aktuální informace

 

Aktuální informace k úhynu ryb v Odře lze získat kliknutím na zelenou šipku dole.

 

 


 

Slavnostní předání předsednictví v MKOOpZ

 

Dne 5. prosince 2022 proběhlo v sídle sekretariátu MKOOpZ ve Vratislavi v rámci 25. plenárního zasedání MKOOpZ předání předsednictví mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

 

 


 

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva k 25. plenárnímu zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ).

 

 


 

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva k mimořádné poradě pracovní skupiny G3 „Havarijní znečištění“ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ), která se konala dne 18. 8. 2022.

 

 


 

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva ze dne 18. srpna 2022 k ekologické katastrofě na Odře.

 

 


 

Mezinárodní varovný a poplachový plán Odry

 

V sekci Publikace naleznete „Mezinárodní varovný a poplachový plán Odry“. Můžete se s nim seznámit.

 

 


 

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách MOPO

 

V sekci „Publikace“ jsou dostupné „Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“. Seznamte se s dostupným dokumentem.

 

 


 

Tisková zpráva

 

Tisková zpráva ke zveřejnění „Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách mezinárodní oblasti povodí Odry“

 

 


 

Aktualizace příloh Havarijního planu Odry

 

V sekci „Publikace” jsou dostupné aktualizované přílohy Havarijního planu Odry. Seznamte se s dostupnými materiály.

 

 


 

Druhá aktualizace Plánu MOPO

 

V záložce „Zavádění směrnic EU“ byla zpřístupněna druhá aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro plánovací období 2022–2027. Seznamte se, prosím, s materiály.

 

 


 

Aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik
v MOPO

 

V záložce „Zavádění směrnic EU“ byla zpřístupněna aktualizace Plánu pro zvládání povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry. Seznamte se, prosím, s materiály.

 

 


 

Konference MKOOpZ - červen 2021

 

Ve dnech 8. - 9. 6. 2021 uspořádala Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) konferenci s názvem „Implementace Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice v mezinárodní oblasti povodí Odry”. Seznamte se, prosím, s konferenční materiály.

 

 


 

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 

Geoportál MKOO - Zveme Vás

 

 

 

 

 


 

Ochrana osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů, které nabývá platnosti 25.5.2018, se prosím seznamte s naší Politikou soukromí.

 

 

 

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023