Vítáme na stránkách MKOOpZ

Morfologické změny povrchových vod

 

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2018 se ve Vratislavi konal workshop „Morfologické změny povrchových vod a zachování a obnovení migrační průchodnosti v mezinárodní oblasti povodí Odry“

 

 


 

GM workshop "Fytoplankton"

 

Seznamte se se zprávou o workshopu pracovní podskupiny GM, který se konal 3.-4. září 2018 ve Vratislavi.

 

 


 

Workshop GIS

 

Ve dnech 5.-6. června 2018 se ve Vratislavi konal první Workshop GIS pracovní skupiny G5. Seznamte se se zprávou o této události.

 

 


 

Ochrana osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů, které nabývá platnosti 25.5.2018, se prosím seznamte s naší Politikou soukromí.

 

 


 

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 

Workshop G3

 

4. září 2017 uspořádala MKOOpZ společné polsko-česko-německé havarijní cvičení přeshraniční likvidace závažného znečištění hraničních vod. Současně se konalo spojové cvičení, v jehož rámci byla předávána hlášení mezi Mezinárodními hlavními varovnými centrálami (MHVC).

 
5. září 2017 se ve Słubicích v Collegium Polonicum konal mezinárodní workshop "Likvidace hasebních vod".

 

 


 

20. výročí vzniku MKOOpZ spojené s předáním předsednictví v MKOOpZ

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi slavila 24. listopadu 2016 od 9:00 hod. v hotelu Tumski ve Vratislavi 20 let své existence.

 

 


 

Geoportál MKOO - Zveme Vás

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2018.12.13