Soutěž „Řeka očima dítěte”

Soutěž 2011
„Řeka očima dítěte”

 

 

Dne 6. červa 2011 se v sídle Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním konalo zakončení výtvarné soutěže „Řeka očima dítěte”, která byla určena žákům IV. tříd náhodně vybraných základních škol v Moravskoslezském kraji.

Vyhodnocení výtvarných prací provedla porota ve složení:

Předsedkyně:

  • Monika Moderska


Členové:

  • Magdalena Stanecka
  • Aldona Kozar
  • Anna Pohoryło-Wisiecka
  • Marzena Kurtz-Drzazga


Při hodnocení prací se porota řídila následujícími kritérii:

  • věcnou správností v souladu s názvem výtvarné soutěže
  • originalitou
  • nápaditostí
  • estetikou vykonané práce

Byly hodnoceny 102 zaslané výtvarné práce. V souladu se zásadami vybrala porota 12 nejlepších prací, které budou využity k vyhotovení reklamních materiálů MKOOpZ. Pěti pracím bylo uděleno čestné uznání. Všichni účastníci, kteří zaslali své výtvarné práce, obdrží knížky.
 

Diplomy a věcné ceny předá žákům v Ostravě dne 27. září 2011 vedoucí Sekretariátu MKOOpZ.
 

Porota srdečně děkuje učitelům za to, že se angažovali v práci s dětmi v rámci výtvarné soutěže MKOOpZ.
 

Níže ukazujeme práce, které byly v soutěži odměněny a jména autorů a název školy, ze které pochází:

 

 

 


Jan Bernatík, ZŠ BOHUMÍN

 


Veronika Břečková, ZŠ VŘESINA

 


Vendula Cabadová, ZŠ ŽABEŇ

 


Natálie Dudková, ZŠ PETŘKOVICE

 


Dominik Flössel, ZŠ VŘESINA
 

Anna Fussová, ZŠ PETŘKOVICE
 

Karolína Gregorová, ZŠ ŠENOV

 


Karolína Kalíšková, ZŠ ŠENOV
 

Vendula Knittlová, ZŠ PETŘKOVICE

 


Ondra Plecák, ZŠ VŘESINA

 


Ondra Voleník, ZŠ ŽABEŇ
 


Zuzana Zdařilová, ZŠ PETŘKOVICE


Poslední aktualizace: 2011.08.03