Zavádění směrnic EU

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v MOPO

 

 

Směrnice 2007/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik – Povodňová směrnice – ukládá státům implementujícím její požadavky provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Cílem předběžného vyhodnocení povodňových rizik je vymezení oblastí vystavených povodňovému nebezpečí.

 

MKOOpZ zpracovala zprávu o průběhu prací na tomto úkolu na území Mezinárodní oblasti povodí Odry, který je níže k dispozici ve formátu pdf.

zprava_CZ.pdf18,75 MB 2012.04.10

Poslední aktualizace: 2012.04.10