Zavádění směrnic EU

Koncepce zavádění Směrnice 2007/60/ES

 

 

V roce 2008 uložila MKOOpZ zpracování tohoto dokumentu, jehož cílem je uspořádání další spolupráce při zavádění Povodňové směrnice. Hlavním úkolem zpracované koncepce je poukázat na základě Povodňové směrnice a již provedených prací ve státech v Mezinárodní oblasti povodí Odry na stávající potřebu dalšího postupu a rozhodování na mezistátní úrovni.
 

Tato koncepce představuje tzv. „living document“, což znamená, že je průběžně upravován podle aktuálního stavu prací.

koncepce_cz.pdf2,97 MB 2016.10.31

Poslední aktualizace: 2012.04.10