Informacje o MKOOpZ

Przewodniczący Komisji i Delegacje Stron Umowy

 

 

Przewodnictwo Komisji obejmowane jest każdorazowo na okres trzech lat przez Delegację jednej ze Stron Umowy. Delegacja, która w danym okresie sprawuje przewodnictwo, wyznacza Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący reprezentuje Komisję, prowadzi zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Komisji, jak również narady Przewodniczących Delegacji.

W pierwszym okresie działalności MKOOpZ, tzn. do końca roku 2001, obejmującym również okres "tymczasowy" (1996 - 1999), przewodnictwo Komisji sprawowała Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję Przewodniczącego MKOOpZ w tym okresie pełnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik i Janusz Zaleski. W latach 2002 - 2004 Komisji przewodniczył pan Jaroslav Kinkor reprezentujący Delegację Republiki Czeskiej. Z kolei w latach 2005 – 2007 przewodnictwo w MKOOpZ objęła Republika Federalna Niemiec, a funkcję Przewodniczącego pełnił pan Thomas Stratenwerth. Delegacja Rzeczpospolitej Polskiej objęła przewodnictwo w latach 2008 - 2010. Na Przewodniczącego Komisji mianowano pana Mariusza Gajdę, a następnie w styczniu 2008 r. stanowisko to powierzono panu Januszowi Zaleskiemu.

W latach 2011 – 2013 funkcję Przewodniczącego Komisji sprawował pan Pavel Punčochář z Republiki Czeskiej. W latach 2014 – 2016 funkcję Przewodniczącej Komisji sprawowała pani Heide Jekel z Republiki Federalnej Niemiec. 1 stycznia 2017 nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską; funkcję Przewodniczącej Komisji objęła pani Iwona Koza, którą na tym stanowisku z dniem 29 marca 2018 roku zastąpiła pani Joanna Kopczyńska.

Skład Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Kopczyńska

Joanna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

Przewodnicząca Komisji

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

Przewodnicząca Delegacji

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

członek Delegacji

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

członek Delegacji

Pietras

Tomasz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

członek Delegacji

Przybylski

Mariusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

członek Delegacji

Ciećko

Paweł

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

członek Delegacji


Skład Delegacji Republiki Federalnej Niemiec:

Nazwisko

Imię Instytucja Funkcja

Jekel

Heide

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

Przewodnicząca Delegacji

Beyer

Knut

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

zastępca Przew. Delegacji

Socher

Martin

Sächsisches Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft,
Dresden

członek Delegacji

Augustin

Kurt

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)
des Landes Brandenburg,
Potsdam

członek Delegacji

Henneberg

Simon

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg,
Potsdam

członek Delegacji

Wey

Jennifer

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

członek Delegacji


Skład Delegacji Republiki Czeskiej:
Nazwisko Imię Instytucja Funkcja

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí RČ

Przewodniczący Delegacji

Pokorný

Daniel

Ministerstvo zemědělství

zastępca Przew. Delegacji

Soldán

Přemysl

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.

członek Delegacji

Lysá

Petra

Ministerstvo životního prostředí RČ

członek Delegacji

Rozliczenie finansowe MKOOpZ za dany rok sprawdzane jest przez trzech rewidentów rachunkowych, zaproponowanych przez Delegacje i mianowanych przez Komisję na trzyletnią kadencję. Obecnie funkcję tę pełnią: ze strony Delegacji Polskiej - pan Andrzej Żyłajtys, ze strony Delegacji Niemieckiej - pan Hubert Gladbach, a ze strony Delegacji Czeskiej - pani Petra Tachecí.


 

Ostatnia aktualizacja: 2017.05.12