Zavádění směrnic EU

Časový plán a program prací spojených s aktualizací Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry

 

 

Vážení občané v povodí Odry,
 

v roce 2009 byl vyhotoven „Plán mezinárodní oblasti povodí Odry“ pro první plánovací období 2010–2015. V roce 2015 byl tento Plán pro druhé plánovací období 2016-2021 aktualizován.
 

Tento aktualizovaný Plán mezinárodní oblasti povodí Odry byl zveřejněn v prosinci 2015. Vycházel z významných mezinárodních problémů hospodaření s vodou v povodí Odry, identifikovaných v průběhu analýzy rizika nedosažení environmentálních cílů a shrnoval všechna nezbytná opatření, která se plánují pro zlepšení stavu vod.
 

Další aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry má být zpracována do konce roku 2021 a podobně jako ve dvou předcházejících plánovacích obdobích se během její přípravy předpokládají konzultace s veřejností, jichž se můžete aktivně zúčastnit.
 

Dále je Vám k dispozici předkládáme první dokument – „Časový plán a program prací spojených s aktualizací Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry na třetí plánovací období RSV“. Připomínky k tomuto dokumentu můžete podávat od 22. prosince 2018 do 22. června 2019.
 

Kromě toho budou v následujících termínech zveřejněny další dokumenty, ke kterým budete moci zaslat své připomínky:
 

„Návrh přehledu významných problémů hospodaření s vodou v mezinárodní oblasti povodí Odry” - od 22. prosince 2019 do 22. června 2020.
 

„Návrh aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro třetí plánovací období” - od 22. prosince 2020 do 22. června 2021.
 

Konzultace_cz.pdf130,28 KB 2018.12.18

Poslední aktualizace: 2018.12.17