Galerie Odry

Krajina

 

 

Údolí Odry je jedním ze vzácných pozůstatků ekologických struktur v nížinné krajině Střední Evropy, silně ovlivněné činností člověka. Záplavová území jsou místem výskytu významných ekosystémů* a stanovišť: lužních lesů, mrtvých říčních ramen a mokřadů. Odra je jednou z posledních řek v Europě, kde se tyto struktury zachovaly.

 

*Ekosystém – soustava složená z organismů vyskytujících se v určitém místě a prostředí, ve kterém žijí.

 

Pohled z německé strany Odry na Údolí lásky (Dolina Miłości).
na polském břehu.

fot. M. Bociarska

 

Protipovodňová hráz na německém břehu řeky v Národním parku Dolní Poodří (Nationalpark Unteres Odertal) v Criewen

fot. M. Bociarska

 

 

Pohled na Lužickou Nisu

fot. Ł. Szałata

 

Lužická Nisa

fot. Ł. Szałata

 

Odra ve Vratislavi

fot. Ł. Szałata

 

Pohled na Odru z hraničního mostu ve Słubicích

fot. Ł. Szałata

 

Zaplavované poldry plní protipovodňovou funkci. Národní park Dolní Poodří (Nationalpark Untres Odertal) v Criewen

fot. M. Bociarska

 

Protipovodňový poldr zaplavený vodou. Národní park Dolní Poodří (Nationalpark Untres Odertal) v Criewen

fot. M. Bociarska

 

 

Zimní krajina Odry (Vratislav)

fot. Ł. Szałata

fot. P. Barański

 

Řeka Widawa pod sněhem

fot. P. Barański

 

Poslední aktualizace: 2013.07.16