GM Monitoring

Členové GM

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Fiszkal

Birgit

předseda PS

Německo

Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

2

Koll

Christiane

mluvčí německé delegace

Německo

Landesamt für Umwelt, Brandenburg Potsdam

3

Jenemann

Kerstin

člen PS

Německo

Sächsiches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden

4 Beděrková Ivana mluvčí české delegace Česká republika Ministerstvo ľivotního prostředí ČR, Praha

5

Sýkora

František

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

6

Leontovyčová

Drahomíra

člen PS

Česká republika

Český hydrometeorologický ústav, Praha

7 Potiorová Jana člen PS Česká republika Povodí Odry s.p., Ostrava

8

Fornal

Bogdan

mluvčí polské delegace

Polsko

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska, Warszawa

9

Kasprowicz

Hanna

člen PS

Polsko

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska, Warszawa

10

Skrzypczyk

Lesław

člen PS

Polsko

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

11

Kwiatkowska-Szygulska

Barbara

člen PS

Polsko

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska

Departament Monitoringu ¦rodowiska

Regionalny Wydział Monitoringu ¦rodowiska we Wrocławiu

12

Susek Przemysław člen PS

Polsko

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska

Departament Monitoringu ¦rodowiska

Regionalny Wydział Monitoringu ¦rodowiska w Zielonej Górze

13

Bakierowska Anna člen PS

Polsko

Główny Inspektorat Ochrony ¦rodowiska

Departament Monitoringu ¦rodowiska

Regionalny Wydział Monitoringu ¦rodowiska w Szczecinie


Poslední aktualizace: 2022.03.31