Informace o MKOOpZ

Prezident Komise a delegace smluvních stran

 

 

Předsednictví v Komisi vykonávají střídavě po dobu tří let delegace jedné ze smluvních stran. Delegace, která v daném období vykonává předsednictví, jmenuje jednoho ze svých členů prezidentem Komise. Prezident zastupuje Komisi, řídí řádná a mimořádná zasedání Komise a také porady vedoucích delegací.

V počátečním období činnosti Komise, ke kterému patří také "prozatímní" období (1996-1999), vykonávala předsednictví do konce roku 2001 delegace Polské republiky.
Funkci prezidenta MKOOpZ v tomto období plnili: Leszek Bagiński, Radosław Gawlik a Janusz Zaleski. V následujících letech 2002 - 2004 byl prezidentem Komise pan Jaroslav Kinkor, který reprezentoval delegaci České republiky. V letech 2005 - 2007 předsednictví Komise převzala Spolková republika Německo a prezidentem Komise byl jmenován pan Thomas Stratenwerth. Delegace Polské republiky vykonávala předsednictví v letech 2008 - 2010. Prezidentem Komise byl jmenován pan Mariusz Gajda, a poté byl v lednu 2008 touto funkcí pověřen pan Janusz Zaleski.

V období 2011 – 2013 zastával funkcí prezidenta Komise pan Pavel Punčochář z České republiky. V období 2014 – 2016 zastáva funkcí prezidentky Komise pani Heide Jekel z Spolkovou republiku Němec. V letech 2017-2018 zastávala funkcí prezidentky Komise paní Iwona Koza, kterou na této pozici od 29. března 2018 do 31. prosince 2019 nahradila paní Joanna Kopczyńska. Oficiální předání předsednictví mezi Polskou republikou a Českou republikou proběhlo 1. ledna 2020. Pan Daniel Pokorný přebral funkci prezidenta Komise.
Složení delegace Polské republiky:
Příjmeni Jméno Instituce Funkce

Niemiec-Butryn

Monika

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

vedoucí delegace

Delis-Szeląg

Katarzyna

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

člen delegace

Gruszecki

Przemysław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

člen delegace

Duklanowski

Marek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczeciniee

člen delegace

Przybylski

Mariusz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

člen delegace

Ciećko

Paweł

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

člen delegace


Složení delegace Spolkové republiky Německo:

Příjmeni

Jméno Instituce Funkce

Jekel

Heide

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

vedoucí delegace

Hedtkamp

Stefanie

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin

člen delegacee

Socher

Martin

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,
Dresden

člen delegace

Herrmann

Anke

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

člen delegace

Henneberg

Simon

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg,
Potsdam

člen delegace

Wey

Jennifer

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

člen delegace


Složení delegace České republiky:
Příjmení Jméno Instituce Funkce

Pokorný

Daniel

Ministerstvo zemědělství

prezident Komise

Záruba

Lukáš

Ministerstvo životního prostředí ČR

vedoucí delegace

Faigl

Ladislav

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

zástupce

vedoucího delegace

Soldán

Přemysl

Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i.

člen delegace

Lysá

Petra

Ministerstvo životního prostředí ČR

člen delegace

Hospodaření MKOOpZ za daný rok ověřují tři revizoři účtů, navržení delegacemi a jmenovaní Komisí na tříleté funkční období. V současné době tuto funkci plní: ze strany polské delegace - pan Andrzej Żyłajtys, ze strany německé delegace - pan Hubert Gladbach ze strany české delegace - paní Petra Tachecí.

Poslední aktualizace: 2020.07.28