Konkurs plastyczny "Rzeka w oczach dziecka"

Konkurs plastyczny 2011
„Řeka očima dítěte”

 

 

W dniu 6 czerwca 2011 r., w siedzibie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, przeprowadzono finał konkursu plastycznego "Řeka očima dítěte" adresowanego do uczniów klas IV losowo wybranych szkół podstawowych z Republiki Czeskiej (Kraj Morawsko-Śląski).

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:

 • Monika Moderska

Członkowie:

 • Magdalena Stanecka
 • Aldona Kozar
 • Anna Pohoryło-Wisiecka
 • Marzena Kurtz-Drzazga
   

Podczas oceniania prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria:
 

 • poprawność merytoryczną, zgodną z tytułem konkursu
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • estetykę wykonanej pracy
   

Ocenie poddano 102 prace plastyczne nadesłane na konkurs MKOOpZ. Zgodnie z założeniem Komisja wybrała 12 najlepszych prac, które będą wykorzystane w materiałach reklamowych MKOOpZ. Pięciu pracom przyznane zostało wyróżnienie.

 

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów, zostaną wręczone przez Dyrektora MKOOpZ w Ostrawie, w dniu 27 września 2011 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały reklamowe MKOOpZ.

 

Komisja Konkursu składa serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami związaną z udziałem w naszym Konkursie.


Poniżej zamieszczamy zdjęcia prac nagrodzonych osób oraz nazwę szkoły, z której uczestnik został zgłoszony:


Jan Bernatík, ZŠ BOHUMÍN



Veronika Břečková, ZŠ VŘESINA



Vendula Cabadová, ZŠ ŽABEŇ



Natálie Dudková, ZŠ PETŘKOVICE



Dominik Flössel, ZŠ VŘESINA



Anna Fussová, ZŠ PETŘKOVICE



Karolína Gregorová, ZŠ ŠENOV



Karolína Kalíšková, ZŠ ŠENOV



Vendula Knittlová, ZŠ PETŘKOVICE



Ondra Plecák, ZŠ VŘESINA



Ondra Voleník, ZŠ ŽABEŇ



Zuzana Zdařilová, ZŠ PETŘKOVICE


Ostatnia aktualizacja: 2011.08.03