Odkazy

Zde najdete odkazy na související témata:

 

 

 

 

 

Ministerstva a instituce států ležících v povodí Odry

 

 

Polská republika:

 

Ministerstvo životního prostředí

 

Státní správa vodního hospodářství
 

Regionální správa vodního hospodářství Gliwice

 

Regionální správa vodního hospodářstvá Vratislav,
 

Regionální správa vodního hospodářství Poznaň
 

Regionální správa vodního hospodářství Štětín
 

Hlavní inspekce životního prostředí
 

Meteorologický a vodohospodářský ústav
 

Státní geologický ústav
 

Spolková republika Německo:

 

Spolkový úřad životního prostředí

 

Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, stavební a jaderná bezpečností

 

Ministerstvo pro rozvoj venkova, životní prostředí a zemědělství státu Brandenburg

 

Ministerstvo zemědělství, životního prostředí a ochranu spotřebitele Meklenbursku-Předním Pomořansku

 

Saské státní ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství

 

Spolkový institut hydrologie

 

 

Česká republika:

 

 

 

 

 

 

 

Informace o EU

 

 

Na této stránce je přístupný text Rámcové směrnice EU o vodní politice, Guidance documents a jiné dokumenty EU související s Rámcovou směrnicí EU o vodní politice.

Neoficiální překlady těchto dokumentů do pracovních jazyků MKOOpZ se nacházejí v na platformě MKOOpZ.

 

 

Informace o vodní politice EU

 

 

 

 

 

Mezinárodní říční komise

 

 

 

 

Programy a projekty v povodí Odry

 

 

 

 

Informace o povodí

 

 

Odra-Infoservice
 

 

Organizace ochrany přírody


Poslední aktualizace: 2015.02.11