Oferta Pracy: Specjalista ds. GIS

   MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY 
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

 
poszukuje do pracy w stałym Sekretariacie Komisji we Wrocławiu 
wykwalifikowanego kandydata na stanowisko

 
SPECJALISTY ds. GIS
 
Wymagania wobec kandydatów
 • odpowiednie wyższe wykształcenie (najlepiej w dziedzinie geoinformacji);
 • znajomość przynajmniej jednego z języków roboczych MKOOpZ oraz języka angielskiego;
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z oprogramowaniem ArcGIS (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska);
 • dobra znajomość MS Office, HTML oraz SQL;
 • dobra znajomość baz danych;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, kreatywność;
 • gotowość do wyjazdów służbowych.
Zakres obowiązków
Tworzenie koncepcji oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju prac GIS-owych na potrzeby MKOOpZ, w szczególności takich jak:
 • zarządzanie bazą danych MKOOpZ;
 • administracja stroną internetową i GeoPortalem MKOOpZ;
 • przetwarzanie zbiorów danych za pomocą narzędzi GIS, w tym wykonywanie analiz przestrzennych na danych wektorowych i rastrowych;
 • tworzenie map, wykresów i statystyk, m.in. dla potrzeb wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej;
 • pozyskiwanie, weryfikacja oraz opracowywanie/przygotowywanie danych GIS na potrzeby realizacji zadań MKOOpZ.
Warunki zatrudnienia/wynagrodzenie
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony z dniem 1 stycznia 2018 roku maksymalnie na okres 5 lat z możliwością jednorazowego przedłużenia umowy. Przewidywany jest 3-miesięczny okres próbny. Wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MKOOpZ.
 
Konkurs
Po wstępnej selekcji kandydatów wytypowane osoby w dniu 6 grudnia 2017 roku zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Wrocławia.
 
Wymagane dokumenty
Kompletne dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw, dyplomów i referencji) w jednym z języków Komisji oraz w języku angielskim należy przesłać pocztą, a także drogą mailową (np. w formacie .pdf) na adres Sekretariatu MKOOpZ.
 
Termin składania ofert
24 października 2017 roku
 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470

Ostatnia aktualizacja: 2017.09.28