Zavádění směrnic EU

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) ukládá členským státům Evropské unie povinnost zpracovat (pro vymezené oblasti ohrožené povodněmi) mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. Státy, resp. spolkové země zpracovaly tyto mapy v souladu s příslušnými předpisy, platnými v jednotlivých zemích.

 

Níže uvedená mapa zpřístupňuje jednotným způsobem řešení této problematiky na národních úrovních pro mezinárodní povodí Odry. Po kliknutí na zvolenou oblast budete přesměrováni na danou národní platformu, jejímž prostřednictvím se můžete seznámit s prezentovanými mapami povodňového nebezpečí a mapami povodňových rizik.

Zdroj dat:
- databáze MKOOpZ
- ASTER GDEM - Earth Remote Sensing data Analysis Center

 

Zde se nachází přehledná mapa mezinárodní oblasti povodí Odry ve formátu pdf.

prehledna_mapa_MOPO.pdf5,49 MB 2013.07.05

Pro snadnější používání národních map jsou níže uvedeny popisy znázornění výsledků na mapách a překlad legend, používaných v jednotlivých zemích.


Seznamte se také s podrobnými informacemi a mapami v Předběžném vyhodnocení povodňových rizik, na nichž jsou znázorněny mimo jiné oblasti s potenciálně významnými povodňovými riziky.


Popis prezentace výsledků na mapách v dané zemi a překlad legend k mapám:

  • CZ
MPN_MPR_popis_CZ.pdf107,37 KB 2014.09.03
MPN_MPR_legendy_CZ.pdf453,25 KB 2014.09.03
  • PL
MPN_MPR_popis_PL.pdf114,73 KB 2014.09.03
MPN_MPR_legendy_PL.pdf173,45 KB 2014.09.03
  • DE

- Meklenbursko-Přední Pomořansko

MPN_MPR_popis_MV.pdf97,62 KB 2014.09.03
MPN_MPR_legendy_MV.pdf173,73 KB 2014.09.03

- Braniborsko

MPN_MPR_popis_BB.pdf96,64 KB 2014.09.03
MPN_MPR_navod_k_obsluze_prohlizece_BB.pdf187,36 KB 2014.09.03
MPN_MPR_legendy_BB.pdf151,32 KB 2014.09.03

- Sasko

MPN_MPR_popis__SN.pdf97,44 KB 2014.09.03
MPN_MPR_legendy_SN.pdf194,66 KB 2014.09.03

Poslední aktualizace: 2013.12.20