Galerie Odry

Řeka ve městě

 

 

Ve městě je koryto řeky regulované*, avšak ve spojení s historickými budovami a hydrotechnickými stavbami* a městskou zelení tvoří Odra překrásná zákoutí.

 

*Regulované koryto řeky – říční koryto, které ztratilo svůj přirozený charakter. Změnil je člověk, když upravil jeho podobu.  

* Hydrotechnické stavby – objekty na tocích, usnadňující využívání řeky a provádění různých prací na řekách, např. vzdouvání vody, ochrana před povodněmi.

 


Pohled na Most Grunwaldzki ve Vratislavi
fot. Ł. Szałata

 


Pohled na Odru z Mostu Osobowického
fot. Ł. Szałata

 


Most Zwierzyniecki ve Vratislavi
fot. A. Dzedzej

 


Pohled na Mosty Warszawskie ve Vratislavi

 


Odra za úsvitu. Pohled z Mostu Milenijného (Vratislav)
fot. J. Dzedzej

 

 

Odra za soumraku. Okolí Mostu Zwierzynieckého (Vratislav)

fot. J.Dzedzej

 


Pohled na Most Młyński (Vratislav)
fot. J. Maníček

 


Město nad Odrou v noci (Vratislav)
fot. J. Maníček

 


Osvětlený Most Milenijny ve Vratislavi
fot. J. Dzedzej

 

V blízkosti ústí řeky*. Loděnice ve Štětíně
fot. M. Bociarska

* Ústí řeky – místo, kde řeka končí – vlévá se do moře nebo jiné řeky.Ústí řeky – místo, kde řeka končí – vlévá se do moře nebo jiné řeky.

 

Pohled na regulované koryto Odry (Štětín)
fot. M. Bociarska

 

Vratislavský úsek Odry je okouzlující nejen v létě. Také v zimě nadchne řeka svou krásou. 

 


Pohled na Ostrów Tumski ve Vratislavi
fot. Ł. Szałata

 


Most Piaskowy na Odře
fot. Ł. Szałata

 


Panorama zimní krajiny Odry ve městě
fot. M. Bociarska

 

Odra v ledovém krunýři – centrum Vratislavi
fot. p. Barański

 

Přístav pro plachetnice* v zimě
fot. Ł. Szałata

*Přístav pro plachetnice – místo, kde kotví jachty, loďky, pramice, plachetnice a jiná plavidla.

 

Most Trzebnicki (Vratislav)
fot. P. Barański
 

Poslední aktualizace: 2022.07.27