Członkowie GP

Członkowie GP

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Pavlas Lukáš przewodniczący GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava
2

Lysá

Petra

rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Durčák Martin członek GR Republika Czeska Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

4

Sadowska Olga rzecznik delegacji polskiej Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Brzozowska Patrycja członek GR Polska Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

6

Misiewicz Michał członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Chochół Jolanta członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Kaszycka Emilia członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10

Korwin-Piotrowska Agata członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolnośląski, Wrocław

11

Mądrala Dorota członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolnośląski, Wrocław

12

Fiszkal Birgit rzecznik delegacji niemieckiej Niemcy Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

13

Friese Holm członek GR Niemcy Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Ostatnia aktualizacja: 2021.10.21