Członkowie GP

Członkowie GP

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Pavlas Lukáš przewodniczący GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava

2

Durčák Martin członek GR Republika Czeska Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

3

Bachtíková

Petra

rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí, Praha

4

Sadowska Olga rzecznik delegacji polskiej Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Goszczyńska-Zając Anna członek GR Polska Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

6

Husak-Górna Grażyna członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Stojek Zdzisława członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Korwin-Piotrowska Agata członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław

10

Fiszkal Birgit rzecznik delegacji niemieckiej Niemcy Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

11

Friese Holm członek GR Niemcy Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01