Członkowie GM

Członkowie GM

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Schöll

Franz

przewodniczący GR

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

2

Koll

Christiane

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

3

Jenemann

Kerstin

członek GR

Niemcy

Sächsiches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden

4 Beděrková Ivana rzecznik  delegacji czeskiej Republika Czeska Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

5

Sýkora

František

członek GR

Republika Czeska

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

6

Leontovyčová

Drahomíra

członek GR

Republika Czeska

Český hydrometeorologický ústav, Praha

7 Potiorová Jana członek GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava

8

Fornal

Bogdan

rzecznik delegacji polskiej

Polska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa

9

Kasprowicz

Hanna

członek GR

Polska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa

10

Skrzypczyk

Lesław

członek GR

Polska

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

11

Kwiatkowska-Szygulska

Barbara

członek GR

Polska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

12

Wierzchowska

Elżbieta

 członek GR

Polska 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie

13

Susek

Przemysław

członek GR Polska 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze


Ostatnia aktualizacja: 2021.01.13