Członkowie G5

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Bedryj

Marta

przewodnicząca GR

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Poznań

2

Mądrala

Dorota

członek GR

Polska

Państwowy Instytut Geologiczny
Wrocław

3

Kłonowski

Maciej

członek GR

Polska

Państwowy Instytut Geologiczny
Wrocław

4

Wójcicka

Agnieszka

członek GR

Polska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

5

Malinger

Albert

członek GR

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Poznań

6

Pryzowicz

Jan

rzecznik delegacji polskiej

Polska

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7

Teuchner

Roman

zastępca przewodniczącego GR

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

8

Čurda

Jakub

członek GR

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí, Praha

9

Fojtík

Tomaš

członek GR

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha

10

Fiszkal

Birgit

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

11

Seyfert

Eckhardt

ekspert

Niemcy

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Potsdam

12

Schultz

Uwe

ekspert

Niemcy

Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

13

Dvořáček

Petr

ekspert

Republika Czeska

Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha


Ostatnia aktualizacja: 2016.02.29