Grupy Robocze

Członkowie G3

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Soldán

Přemysl

przewodniczący GR

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

2

Zdráhal

Vladimír

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

3

Kacálek

Tomáš

członek GR

Republika Czeska

Povodí Labe s.p., Hradec Králové

4

Crha

Břetislav

członek GR

Republika Czeska

Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát Ostrava

5

Udatný

Martin

członek GR Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

6

Gaworski

Krzysztof

członek GR

Polska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu

7

Hajduk

Marek

członek GR

Polska

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

8

Mirkowicz

Jakub

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Szczecinie

9

Machtyl

Dariusz

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gorzowie Wielkopolskim

10

Romanowski

Bogdan

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
we Wrocławiu

11

Maciak

Maciej

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Opolu

12

Różycka

Ewa

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach

13

Winkelmann
-Oei

Gerhard

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Umweltbundesamt, Berlin

14

Berg

Dennis

członek GR

Niemcy

Ministerium des Innern und für Kommunales des Ladnes Brandenburg

15

Lorenz

Joachim

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft


Ostatnia aktualizacja: 2021.04.07