Grupy Robocze

Członkowie G3

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Soldán

Přemysl

przewodniczący GR

Republika Czeska

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

2

Zdráhal

Vladimír

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

3

Kacálek

Tomáš

członek GR

Republika Czeska

Povodí Labe s.p., Hradec Králové

4

Crha

Břetislav

członek GR

Republika Czeska

Česká inspekce životního prostředí,oblastní inspektorát Ostrava

5

Udatný

Martin

członek GR Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

6

Chabior

Marek

rzecznik delagacji polskiej

Polska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

7

Jarczak

Wojciech

członek GR

Polska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

8

Hajduk

Marek

członek GR

Polska

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

9

Mirkowicz

Jakub

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Szczecinie

10

Machtyl

Dariusz

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Gorzowie Wielkopolskim

11

Romanowski

Bogdan

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
we Wrocławiu

12

Maciak

Maciej

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Opolu

13

Różycka

Ewa

członek GR

Polska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach

14

Berg

Dennis

członek GR

Niemcy

Ministerium des Innern und für Kommunales des Ladnes Brandenburg

15

Lorenz

Joachim

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft


Ostatnia aktualizacja: 2022.05.04