Grupy Robocze

Członkowie G2

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Kosierb

Ryszard

przewodniczący GR

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

2 Piotrowska Małgorzata rzecznik delegacji polskiej Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

3 Seliga-Piórkowska Aleksandra członek GR Polska Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
4

Pietruszewski

Bartłomiej

członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

5 Zakrzewski Bogdan członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

6

Tejkalová

Jana

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

7

Kosík

Ondřej

członek GR

Republika Czeska

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

8

Tureček

Břetislav

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry, Ostrava

9

Skořepa

Jiří

członek GR

Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové

10

Ebner von Eschenbach

Anna-
Dorothea

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

11

Socher

Martin

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

12

Wundrak

Peter

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

13

 Dreibrodt

Janek

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg


Ostatnia aktualizacja: 2017.03.24