Grupy Robocze

Członkowie G1

 

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Vytisková

Magdaléna

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

2

Durčák

Martin

członek GR

Republika Czeska

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

3

Pavlas

Lukáš

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Lídlová

Dana

członek GR

Republika Czeska

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

członek GR Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław przewodniczący GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

rzecznik delegacji polskiej

Polska

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
8 Błaszczyk Rafał członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Husak-Górna

Grażyna

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10

Patkowska

Danuta

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

11

Hedtkamp

Stefanie

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin

12

Hüsing

Volker

członek GR

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

13

Schütte

Bettine

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

14

Mühlberg

Andreas

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

15

Henneberg

Simon

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

16

Büttig

Stephan

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft


Ostatnia aktualizacja: 2021.03.08