Grupy Robocze

Członkowie G1

 

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Tušil

Petr

przewodniczący GR

Republika Czeska

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

2

Mrkva

Luboš

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Březina

Petr

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Lídlová

Dana

członek GR

Republika Czeska

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

członek GR Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław rzecznik delegacji polskiej

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

członek GR

Polska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
8 Błaszczyk Rafał członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9

Michałowska

Alicja

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10

Husak-Górna

Grażyna

członek GR

Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11

Klasen

Nathalie

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn

12

Hüsing

Volker

członek GR

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

13

Rieth

Kristina

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft,

Dresden

14

Schütte

Bettine

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

15

Mühlberg

Andreas

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

16

Henneberg

Simon

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL)


Ostatnia aktualizacja: 2017.01.05