Grupy Robocze

Członkowie G1

 

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Tušil

Petr

przewodniczący GR

Republika Czeska

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

2

Kinkor

Jaroslav

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Březina

Petr

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Lídlová

Dana

członek GR

Republika Czeska

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Kroc

Artur

rzecznik delegacji polskiej

Polska

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

6

Mońka

Barbara

zastępca przewodniczącego GR

Polska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

7

Gruszecki

Przemysław

członek GR

Polska

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

8

Michałowska

Alicja

członek GR

Polska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Szczecin

9

Husak-Górna

Grażyna

członek GR

Polska

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Poznań

10

Plum

Nathalie

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz , Bau und Reaktorsicherheit, Bonn

11

Hüsing

Volker

członek GR

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

12

Menzel

Dietmar

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden

13

Schütte

Bettine

członek GR

Niemcy

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

14

Mühlberg

Andreas

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

15

Henneberg

Simon

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL)


Ostatnia aktualizacja: 2017.01.05