Grupy Robocze

Mandat G3

 

 

MANDAT
Grupa Robocza G3 „Zanieczyszczenia awaryjne”

 

  1. Uaktualnianie Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry oraz jego regularne testowanie w ramach ćwiczeń komunikacyjnych i ich ocena.
  1. Uaktualnianie Planu Awaryjnego dla Odry.
  1. Uzupełnianie i regularne aktualizowanie listy potencjalnych źródeł zanieczyszczeń awaryjnych (zawierającej miejsca skażone i/lub składowiska odpadów w potencjalnej strefie zalewowej).
  1. Opracowywanie zaleceń dot. działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka i wpływu nadzwyczajnych zanieczyszczeń wody przy uwzględnieniu istniejących działań krajowych.
  1. Inicjowanie wymiany doświadczeń pomiędzy Grupą Roboczą G3 a podobnymi grupami roboczymi innych komisji, m.in. poprzez organizowanie seminariów, ćwiczeń awaryjnych oraz wymianę materiałów.
  1. Współpraca Grupy Roboczej G3 przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie zanieczyszczeń nadzwyczajnych w dorzeczu Odry.
  1. Omawianie zgłoszonych awarii o znaczeniu transgranicznym.
  1. Regularna wymiana informacji o aktualnych przepisach krajowych dotyczących zarządzania kryzysowego w zakresie awarii na ciekach wodnych.

 

 

Mandat_G3_pl.pdf36,65 KB 2023.01.09

Ostatnia aktualizacja: 2022.12.31