Nabídka zaměstnání: vedoucího/vedoucí sekretariátu

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU ODRY
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
 
hledá pro práci ve stálém sekretariátu Komise ve Vratislavi
vysoce kvalifikované kandidáty/kandidátky na místo
 
vedoucího/vedoucí sekretariátu
 
Požadavky na kandidáty/kandidátky
 • odpovídající vysokoškolské vzdělání (přednostně v oboru vodního hospodářství, managementu životního prostředí, přírodních věd);
 • přednostně 8-letá praxe v oboru vodního hospodářství nebo managementu životního prostředí, z toho 4 roky ve vedoucích funkcích, dodatečnou výhodou jsou zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce;
 • prokazatelné odborné kvalifikace, schopnost vedení zaměstnanců, komunikační dovednosti;
 • odolnost vůči zátěži, flexibilita, asertivita;
 • dobrá znalost dvou ze tří smluvních jazyků Komise (čeština, polština, němčina) a angličtiny; znalost třetího (dalšího) smluvního jazyka Komise je výhodou.
   
Náplň práce vedoucího/vedoucí sekretariátu
 • řídí organizačně Sekretariát (7 zaměstnanců);
 • řídí odborně Sekretariát za účelem plnění cílů stanovených Komisí
  a směrnicemi EU, relevantních pro mezinárodní oblast povodí Odry;
 • reprezentuje sekretariát;
 • připravuje návrh ročního rozpočtu Komise a odpovídá za jeho čerpání,
 • připravuje se spolupracovníky zasedání a porady Komise a jejích pracovních skupin, dohlíží na dokumentaci, zpracování protokolů a plnění přijatých usnesení.
   
Pracovní podmínky/mzda
S vybraným kandidátem/kandidátkou bude uzavřena pracovní smlouva od 2. květ-
na 2018 na dobu maximálně 5 let s možností jejího jednorázového prodloužení. Předpokládá se 3-měsíční zkušební doba. Mzda bude vyplácena podle platného Mzdového řádu MKOOpZ.
 
Výběrové řízení
Předběžně vybraní kandidáti/kandidátky budou 28. listopadu 2017 pozváni na kvalifikační pohovor do Vratislavi (Wrocław).
 
Požadované dokumenty
Kompletní žádost o místo (motivační dopis, životopis, kopie vysvědčení, diplomů a doporučení) zašlete v jednom ze smluvních jazyků a v angličtině písemně poštou a také e-mailem (např. jako soubor pdf) na adresu Sekretariátu MKOOpZ
 
Termín podávání přihlášek
30. září 2017.
 
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470

Poslední aktualizace: 2017.09.21