Nabídka zaměstnání: překladatel – tlumočník

   MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU ODRY
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
 
hledá pro práci ve stálém sekretariátu Komise ve Vratislavi
vysoce kvalifikované kandidáty/kandidátky na místo
 
překladatele/ky – tlumočníka/ce
 
pro jazykovou kombinaci čeština-němčina
nebo čeština-polština
 
Pracovní náplň
Překladatel/ka – tlumočník/ce podporuje po jazykové stránce práci grémií MKOOpZ v oblastech vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, ekologie, chemie, biologie apod.:
 • překlady pracovních předloh (např. protokolů ze zasedání, odborných dokumentů, zpráv, e-mailů, dopisů atd.),
 • konsekutivní a simultánní tlumočení (porady pracovních skupin, zasedání, konference, semináře atd.),
 • porovnání/sladění jazykových verzí dokumentů MKOOpZ,
 • koordinace překladatelských zakázek.
Požadavky na uchazeče
 • úspěšně ukončené univerzitní/vysokoškolské vzdělání v oboru bohemistika, germanistika nebo polonistika (preferované zaměření překladatelství – tlumočnictví);
 • jeden ze smluvních jazyků čeština, němčina nebo polština jako mateřský jazyk (preferuje se čeština);
 • dobrá znalost angličtiny je výhodou;
 • překladatelská a tlumočnická (konsekutivní a simultánní) praxe;
 • zkušenosti s překlady a tlumočením v oborech vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, ekologie, chemie, biologie jsou výhodou;
 • znalost programů MS Office;
 • ochota ke služebním cestám;
 • dobré komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, zvládání pracovní zátěže.

 

Pracovní podmínky/mzda
Nabízíme Vám zaměstnání na plný úvazek od 3. června 2019 na dobu 3 let, do které je započtena tříměsíční zkušební doba. Po této době je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Mzda bude stanovena podle Mzdového řádu MKOOpZ.
 
Výběrové řízení
Předběžně vybraní kandidáti budou pozváni 20. března 2019 na kvalifikační pohovory do Vratislavi (Wrocław).
 
Požadované dokumenty
Kompletní žádost o zaměstnání (motivační dopis, životopis, kopie vysvědčení, diplomů a doporučení) zašlete v jednom z jazyků Komise a v angličtině poštou a také e-mailem (např. ve formátu pdf) na adresu sekretariátu MKOOpZ.
 
Termín pro podání žádosti o zaměstnání
do 5. března 2019.
 
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470

Poslední aktualizace: 2019.01.22