Členové ad hoc skupiny expertů "Nutrienty"

Členové skupiny expertů "Nutrienty"


 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Piórkowski

Piotr

předseda PS

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

2

Friese

Holm

člen PS

Německo

Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

3 Potiorová Jana člen PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

Poslední aktualizace: 2020.02.12