GP RBMP

Členové GP

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Pavlas

Lukáš

předseda PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

2 Lysá Petra mluvčí české delegace

Česká republika

Ministerstvo ľivotního prostředí ČR, Praha

3

Durčák

Martin

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

4

Sadowska

Olga

mluvčí polské delegace

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarz±d Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Brzozowska Patrycja člen PS

Polsko

Ministerstwo Klimatu i ¦rodowiska, Warszawa

6

Misiewicz

Michał

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Chochół

Jolanta

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9 Kaszycka Emilia člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarz±d Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10

Korwin-Piotrowska

Agata

člen PS

Polsko

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolno¶l±ski, Wrocła

11

M±drala

Dorota

člen PS

Polsko

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Odział Dolno¶l±ski, Wrocław

12

Friese

Holm

člen PS

Německo

Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden


Poslední aktualizace: 2022.03.31