GP RBMP

Členové GP

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Pavlas

Lukáš

předseda PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

2 Lysá Petra mluvčí české delegace

Česká republika

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

3

Durčák

Martin

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

4

Sadowska

Olga

mluvčí polské delegace

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5 Dudek Michał člen PS

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

6

Husak-Górna

Grażyna

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7

Stojek

Zdzisława

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

8 Konopczak Magdalena člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9 Trzebiatowska Maria Jutrzenka člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

10

Korwin-Piotrowska

Agata

člen PS

Polsko

Państowy Instytut Geologiczny, Wrocław

11

Fiszkal

Birgit

mluvčí německé delegace

Německo

Landesamt für Umwelt, Brandenburg Potsdam

12

Friese

Holm

člen PS

Německo

Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden


Poslední aktualizace: 2008.12.01