G2 Povodeň

Členové G2

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Żurawski

Robert

předseda PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

2

Seliga-Piórkowska Aleksandra

mluvčí polské delegace

Polsko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa
3 Mesjasz Monika

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4 Marszał Iwona

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

5 Rybus Ilona

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

6

Štěpánková

Pavla

mluvčí české delegace

Česká republika

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., Brno

7

Kosík

Ondřej

člen PS

Česká republika

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

8

Přikrylová

Ivana

člen PS

Česká republika

Povodí Odry, Ostrava

9

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové

10

Ebner von Eschenbach

Anna-Dorothea

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

11

Pursche

Carolin

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Dresden

12

Dreibrodt

 Janek

člen PS

 Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

13

Henneberg Simon

člen PS

Německo Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

Poslední aktualizace: 2022.09.06