G2 Povodeň

Členové G2

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1

Holdenmajer

Monika

předseda PS

Polsko

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2

Seliga-Piórkowska Aleksandra

mluvčí polské delegace

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
3 Marszał Iwona

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4 Rybus Ilona

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

5

Štěpánková

Pavla

mluvčí české delegace

Česká republika

Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i., Brno

6

Kosík

Ondřej

člen PS

Česká republika

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

7

Přikrylová

Ivana

člen PS

Česká republika

Povodí Odry, Ostrava

8

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové

9

Ebner von Eschenbach

Anna-Dorothea

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

10

Socher

Martin

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

11

Wundrak

Peter

člen PS

Německo

Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen

12

Dreibrodt

 Janek

člen PS

 Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

13

Henneberg Simon

člen PS

Německo Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

Poslední aktualizace: 2020.02.20