Členové G1

 

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1 Tejkalová Jana

mluvčí české delegace

Česká republika Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
2 Durčák Martin

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

3

Pavlas

Lukáš

člen PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Gremlica

Tomáš

člen PS

Česká republika

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław předseda PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

mluvčí polské delegace

Polsko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa

8

Błaszczyk

Rafał

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
9 Jagodziński

Radosław

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10 Patkowska

Danuta

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

11

Klein

Benjamin

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

12

Hüsing

Volker

člen PS

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

13

Schütte

Bettine

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt  Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

14

Mühlberg

Andreas

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

15

Dreibrodt

Janek

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, Potsdam

16

Röske

Kerstin

člen PS

Německo

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Dresden