G1 Řídící skupina WFD

Členové G1

 

 

 

Poř. č.

Příjmení

Jméno

Funkce

Smluvní strana

Instituce

1 Vytisková Magdaléna

mluvčí české delegace

Česká republika Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
2 Durčák Martin

člen PS

Česká republika

Výzkumny ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i., Ostrava

3

Pavlas

Lukáš

člen PS

Česká republika

Povodí Odry s.p., Ostrava

4

Lídlová

Dana

člen PS

Česká republika

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha

5

Skořepa

Jiří

člen PS Česká republika Povodí Labe s.p., Hradec Králové
6 Gruszecki Przemysław předseda PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

7 Bogucka-Szymalska Małgorzata

mluvčí polské delegace

Polsko

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa

8

Błaszczyk

Rafał

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
9 Husak-Górna

Grażyna

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10 Patkowska

Danuta

člen PS

Polsko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

11

Klasen

Nathalie

mluvčí německé delegace

Německo

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn

12

Hedtkamp

Stefanie

člen PS

Německo

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin

13

Hüsing

Volker

člen PS

Německo

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

14

Schütte

Bettine

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt  Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

15

Mühlberg

Andreas

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg

16

Henneberg

Simon

člen PS

Německo

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg


Poslední aktualizace: 2020.09.10