GM Monitoring

Mandát GM

 

 

MANDÁT
Pracovní podskupina „Monitoring“ (GM)

 

Cíle:
 

Zjištění a popis:

 • kvantitativního a kvalitativního stavu vod podle WFD;
 • deficitů vzhledem k dosažení cílů WFD;
 • dlouhodobých vývojových trendů.

Stav vod je dán jejich biologickými, chemickými a hydromorfologickými vlastnostmi.


Úkoly:

 1. Vývoj systému monitoringu vyžívajícího národní měřící místa pro
 • řeku Odru včetně brakických a pobřežních vod začleněných do Mezinárodní oblasti povodí Odry;
 • přítoky Odry s plochou povodí > 2500 km2;
 • útvary povrchových vod;
 • útvary podzemních vod.
 1. Požadavky na systém: Systém monitoringu má odpovídat cílům a úkolům WFD a podporovat jejich realizaci na vodách uvedených v bodu 1). Vlastnosti a požadavky budou definovány tomu odpovídajícím způsobem. Výsledky monitoringu budou pravidelně zveřejňovány.
   
 2. Plnit úkoly uložené Řídící skupinou WFD v mezích koncepce a harmonogrmu vyhotovení RBMP.
   
 3. Na požádání Řídící skupiny WFD předkládat zprávy o plnění úkolů nebo nápravných opatření, které jí Řídící skupina WFD uložila.

Poslední aktualizace: 2008.12.01