G4 Právní otázky

Mandát G4

 

 

MANDÁT
Pracovní skupina „Právní otázky“ (G4)

 

Pracovní skupina bude pracovat výlučně na základě konkrétních úkolů Komise, vedoucích delegací nebo prezidenta, týkajících se následujících oblastí:

  1. Interpretace Dohody o MKOOpZ a Jednacího řádu a dodatečných rozhodnutí, schválených Komisí.
     
  2. Další propracování Jednacího řádu; upřesnění pravidel (rozpočet, a pod.).
     
  3. Otázky procedurální.
     
  4. Organizace Komise.

Poslední aktualizace: 2008.12.01