GP RBMP

Mandát GP

 

 

MANDÁT
GP RBMP

 

Proto, aby implementace Rámcové směrnice o vodách (RSV) Evropského společenství (ES) v mezinárodní oblasti povodí Odry (MOPO) probíhala koordinovaným a harmonizovaným způsobem, ukládají se pracovní podskupině „Plánování v oblasti vod / RBMP“ následující úkoly:

 1. Přezkoumání významných problémů hospodaření s vodou v MOPO.
   
 2. Realizace prací souvisejících s aktualizací Plánu MOPO. 
   
 3. Podpora bilaterální spolupráce na hraničních a přeshraničních útvarech povrchových a podzemních vod a v chráněných oblastech.
   
 4. Podpora pracovních skupin a podskupin MKOOpZ při řešení otázek souvisejících s povrchovými a podzemními vodami a chráněnými oblastmi.
   
 5. Plnění úkolů uložených „Řídící skupinou WFD“ v mezích její kompetence a podle harmonogramu aktualizace Plánu MOPO.
   
 6. Předkládání zpráv o plnění úkolů nebo nápravných opatření, které podskupině uložila „Řídící skupina WFD“.

Poslední aktualizace: 2016.06.27