G5 Správa dat

Mandát G5

 

 

MANDÁT

 Pracovní skupina „Správa dat“ (G5)

 

 1. Správa dat pro potřeby MKOOpZ v oblasti:
 • sběru, údržby, aktualizace a zpřístupňování dat, která jsou relevantní pro práci MKOOpZ,
   
 • zpracovávání a zavádění koncepcí rozvoje souborů dat MKOOpZ a potřebných nástrojů,
   
 • zpracovávání a zavádění koncepcí jednotného prezentování a publikování informací o činnosti Komise a výsledků jejích prací na internetové stránce MKOOpZ, zejména s přihlédnutím k možnostem rozvoje GeoPortálu.
 1. Spolupráce s pracovními skupinami a podskupinami MKOOpZ v oblasti:
 • analýzy a vizualizace dat potřebných k plnění úkolů, jež jsou v gesci pracovních skupin a podskupin MKOOpZ, zejména v souvislosti s pracemi vyplývajícími z Rámcové směrnice pro vodní politiku a Povodňové směrnice,
   
 • využití GIS v prováděných pracích,
   
 • poradenství v technických otázkách týkajících se zpřístupňování informací o činnosti a produktech pracovních skupin a podskupin MKOOpZ.
 1. Na žádost pracovních skupin a podskupin MKOOpZ zpracovávat zprávy, koncepce, harmonogramy a stanoviska týkající se plnění úkolů uložených G5 těmito skupinami; předkládání zpráv o plnění těchto úkolů.
   
 2. Koordinace prací odborníka na práce GIS na sekretariátu MKOOpZ, souvisejících s úkoly G5.

Poslední aktualizace: 2016.06.27