G3 Havarijní znečištění

Mandát G3

 

 

MANDÁT

 Pracovní skupina „Havarijní znečištění“ (G3)

 

 1. Pravidelná aktualizace Mezinárodního varovného a poplachového plánu a organizování jeho prověřování a cvičení.
   
 2. Pravidelná aktualizace Mezinárodního havarijního plánu a organizování jeho prověřování a cvičení.
   
 3. Doplňování a pravidelná aktualizace seznamu potencionálních zdrojů havarijního znečištění (včetně kontaminovaných míst a/nebo ekologických zátěží v potenciálních záplavových územích).
   
 4. Příprava doporučení preventivních opatření ke snížení rizik a vlivů mimořádného znečištění vod se zohledněním stávajících národních opatření.
   
 5. Iniciování výměny zkušeností mezi G3 MKOOpZ a obdobnými pracovními skupinami jiných komisí, kromě jiného prostřednictvím pořádání seminářů, havarijních cvičení a výměny materiálů.
   
 6. Spoluúčast G3 při zavádění WFD z hlediska mimořádného znečištění v povodí Odry.

Poslední aktualizace: 2008.12.01