Witamy w serwisie internetowym MKOOpZ

Konsultacje społeczne

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag do " Wstępnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej stwierdzonych na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”

 


 

Warsztaty Grupy G2 "Powódź"

 

W dn. 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

 


 

Konsultacje społeczne

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag do "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW"

 

 


 

Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych

 

W dn. 28-29 listopada 2018 we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

 

 


 

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wchodzącym w życie z dn. 25.05.2018 r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

 


 

Jakość wód w dorzeczu Odry

 

Zachęcamy do zapoznania się z modułem IMS-Odra. Przedstawia on wartości parametrów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pomierzonych na międzynarodowych stacjach monitoringu w dorzeczu Odry.

 

 


 

Geoportal MKOOpZ - zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019.12.16