Witamy w serwisie internetowym MKOOpZ

Warsztaty Grupy G2 "Powódź"

 

W dn. 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

 

 


 

Konsultacje społeczne

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag do "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW"

 

 


 

Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych

 

W dn. 28-29 listopada 2018 we Wrocławiu miały miejsce warsztaty pn. "Zmiany morfologiczne wód powierzchniowych oraz zachowanie i odtworzenie drożności morfologicznej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry"

 

 


 

Warsztaty GM "Fitoplankton"

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z warsztatów Podgrupy Roboczej GM "Monitoring", które miały miejsce w dn. 3-4 września 2018 we Wrocławiu.

 

 


 

Warsztaty GIS

 

W dn. 5-6 czerwca 2018 we Wrocławiu odbyły się pierwsze Warsztaty GIS Grupy Roboczej G5. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

 

 


 

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wchodzącym w życie z dn. 25.05.2018 r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

 


 

Jakość wód w dorzeczu Odry

 

Zachęcamy do zapoznania się z modułem IMS-Odra. Przedstawia on wartości parametrów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pomierzonych na międzynarodowych stacjach monitoringu w dorzeczu Odry.

 

 


 

Workshop G3

 

W dniu 4 września 2017 r. MKOOpZ zorganizo-wała wspólne polsko-czesko-niemieckie ćwiczenia terenowe dot. transgranicznego zwalczania poważnych zanieczyszczeń wód granicznych. Równolegle odbyło się ćwiczenie przekazywania meldunków pomiędzy Międzynarodowymi Głównymi Centralami Ostrzegawczo-Alarmowymi (MGCO-A).

 
W dniu 5 września, w Słubicach w Collegium Polonicum odbyły się międzynarodowe warsztaty "Retencjonowanie wód pogaśniczych".

 

 


 

20-lecie MKOOpZ i uroczyste przekazanie przewodnictwa

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 listopada 2016 roku o godz. 9:00 w Hotelu Tumskim we Wrocławiu świętowała 20 lat swojego istnienia.

 

 


 

Geoportal MKOOpZ - zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019.04.17